Kasa fiskalna to urządzenie elektroniczne służące do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego urzędowi skarbowego.

Od lat jest ona utrapieniem przedsiębiorców, z uwagi na liczne obowiązki, które się z kasą wiążą oraz fakt, że przepisy dotyczące kas fiskalnych podlegają stosunkowo częstym zmianom. A brak ich znajomości to prosta droga do dotkliwych kar i sankcji.

Który przedsiębiorca musi zainstalować kasę rejestrującą w swojej firmie?

Według rozporządzenia obowiązek ten spoczywa na podatnikach sprzedających usługi i produkty osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (najprościej rzecz ujmując – osobom prywatnym), a także rolnikom ryczałtowym.

A zatem jeśli sprzedajesz na rzecz innych firm, to kasa fiskalna Cię nie dotyczy.

Kiedy trzeba stosować kasę fiskalną, a kiedy nie?

Od powyższej zasady istnieją jednak pewne odstępstwa – tzw. zwolnienia, dzięki którym kasy nie trzeba stosować mimo sprzedawania na rzecz osób prywatnych. Prawo do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przysługuje przedsiębiorcom:

których obrót na rzecz osób prywatnych nie przekroczył 20 tys. zł w ciągu roku,
którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku – są oni zwolnieni z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej również do wysokości obrotu 20 tys. zł. Limit jednak jest określany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

W przypadku przekroczenia limitu część przedsiębiorców ma jeszcze możliwość zwolnienia z instalacji kasy zależną od rodzaju prowadzonej działalności. Dotyczy to m.in.

  • dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • usług telekomunikacyjnych,
  • usług finansowych i ubezpieczeniowych,
  • usług w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca).

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy (90 % jej wartości netto, lecz nie więcej niż 700 zł).

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.